GİRİŞ

ZİRAİ DANIŞMANLIK         ZİRAİ İLAÇ VE GÜBRE      ARI VE ARICILIK MALZEMELERİ        FİDE VE FİDAN

ZİRAİ İLAÇ VE GÜBRE

 

Pestisit

 

Pestisit, zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve preparatlardır. Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da zararlarını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.

 

 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KONTROL ETTİĞİ ETMENE GÖRE SINIFLARI

 

1-        İNSEKTİSİT                                                 (Böcek İlacı)

2-        FUNGUSİT                                                  (Mantar İlacı)

3-        HERBİSİT                                                    (Yabancı Ot İlacı)

4-        AKARİSİT                                                     (Kırmızı Örümcek İlacı)

5-        RODENTİSİT                                               (Fare İlacı)

6-        MOLLUSSİSİT                                            (Salyangoz ve Sümüklüböcek)

7-        FUMİGANT                                                  (Gaz halinde etkili İlaç )

8-        NEMATİSİT                                                  (Nematod İlacı)

9-        BİTKİ AKTİVATÖRÜ

10-      BİYOLOJİK PREPARAT

11-      BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ            (BGD)

12-      BÖCEK GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ        (IGR)

13-      BÖCEK CEZBEDİCİLER                          (Atractantlar)

14-      BÖCEK KAÇIRICILARI                             (Repellentler )

15-      BESLENMEYİ ENGELLEYİCİLER

16-      FİZYOLOJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN MADDELER

17-      TUZAK VE FEROMONLAR

18-      BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENİ

 

 Pestisitlerin Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 1. Pestisitler, insan ve hayvanlardan uzak, temiz, serin ve iyi havalanan yerlerde depolanır. Mümkünse içerideki kirli havayı dışarı atabilen aspiratör bulunmalıdır.
 2. Depoya her girişte önce aspiratör çalıştırılarak veya kapı pencere açılarak havalandırma sağlanmalı ve sonra çalışmaya başlanmalıdır.
 3. Depoda mümkün olduğunca kısa süre kalınmalıdır.
 4. Depoda su ve sabun bulunmalıdır.
 5. Çocukların ve eğitimsiz insanların girişini engellemek için devamlı kilitli tutulmalıdır. Depoda ilaç ambalajlarının ağzı açık olarak bırakılmamalıdır. 
 6. Ambalajlarının ağzından veya ambalajlarında sızıntı yapan ilaçlar depoda tutulmamalıdır.
 7. İlaç depolarına uyarıcı bir yazı yazılmalıdır.
 8. Emülsiyon tipinde olan materyaller donmaya karşı korunur. Donma sonucunda emulsiyon ilaçlar etkinliğini kaybeder ve muhtemelen bitkilerde yanıklara sebep olabilir. 
 9. Pestisitler ile herbisidleri aynı depolarda depolanmaktan kaçınılıp bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.
 10. Gıdaların, suyun, gübrelerin ya da pestisitlerden koruyucu elbiselerin ve aletlerin bulaşabileceği yerlerde pestisitler depolanmaz.
 11. Pestisitler orijinal kaplarında ve kapakları iyice kapatılmış şekilde depolanır.
 12. Sızıntı olup olmadığını görmek için ilaç kapları sık sık kontrol edilmelidir.
 13. İlaçlar ısı kaynaklarına yakın konulmaz ve besin maddelerinin bulunduğu yerde muhafaza edilmez.
 14. Dökülen ilaç varsa hızlı ve uygun şekilde temizlenir.
 15. Kırılmış ya da zarar görmüş pestisit kapları uygun ve emniyetli bir konumda uzaklaştırılır ve yok edilir.
 16. Kimyasalların sayım çizelgesi muhafaza edilmelidir. Her kabın satın alınma yılı işaretlenir.
 17. Herhangi bir nedenle vücuda bulaşma olduğunda en kısa sürede, akarsuda bol sabunlu su ile iyice yıkanmalıdır.
 18. Depoda sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir.
 19. İtfaiyenin telefon numarası depolarda bulundurulur.
 20. Spesifik ilaç depolanması için etiket ve talimatlar okunarak depolama yapılır.

 

Pestisitlerin Kullanılmaları Sırasında Alınması Gereken Önlemler 

 

Pestisitlerin insanlar ve çevredeki diğer canlılara olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için depolanması ve kullanılmaları sırasında gerekli önlemler alınarak kurallara titizlikle uyulması gerekir. Bu önlemlerin alınmasında gösterilecek titizlik oranında pestisitlerin olumsuzlukları da en düşük düzeye indirilebilir.

 

Pestisitlerin kullanılması sırasında alınması gerekli önlemler aşağıda verilmiştir: 

 1. Pestisitleri kullanırken pestisit düzenleme ve uygulama kanunları dikkate alınmalıdır.
 2. İlaçlama aletleri öncelikle kontrol edilerek sızıntı ve kaçak bulunup bulunmadığı gözden geçirilmelidir.
 3. İlaçlama sırasında özel elbise, maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
 4. İlaçlamada kullanılacak elbise, eldiven, maske, gözlük gibi koruyucu ekipmanın sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 5. Kullanmadan önce etiket bilgileri kontrol edilerek belirtilen emniyetli kullanım talimatları uygulanır.
 6. Son kullanma tarihleri dikkate alınır.
 7. Kapalı alanlarda ilaçlama yapılıyorsa fan ya da sulama su tankları kapatılır.
 8. İnsan ve çevre için en az toksik, fakat hedef zararlı için en etkili olan ilaç tercih edilir.
 9. Boş ilaç kapları vakit geçirilmeden imha edilmelidir.
 10. İlaç hazırlamada kullanılan kaplar ayrı olmalıdır.
 11. İlaç hazırlama ve kullanımı sırasında hayvanlar uzaklaştırılmalıdır.
 12. İlaç hazırlama ve ilaçlama sırasında sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir.
 13. İlaç orijinal ambalajında olmalı, ambalaj bozuk olmamalıdır.
 14. Hava rüzgârlı ise ilaçlama yapılmamalıdır.
 15. Az rüzgârlı havalarda ilaçlama yapılma zorunluluğunda rüzgâr sırttan gelecek şekilde hareket edilmelidir.
 16. Ürüne ve hayvanlara zarar veren toz ve spreylerin rüzgâr ile sürüklenmesinden ve belli noktalarda aşırı birikmelerinden kaçınılır.
 17. Hortum patlaması, alet deposunun sızdırması gibi arızalarda ilaçlama bırakılıp arıza giderilmeli ve eğer vücuda bulaşma olmuşsa bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
 18. İlaçlama sırasında bulantı, baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri hissedildiğinde ilaçlama hemen bırakılmalı ve kullanılan pestisitin etiketi veya ismi ile birlikte hekime veya hastaneye başvurulmalıdır.
 19. İlaçlama bittikten sonra alet ve diğer teçhizat sabunlu su (deterjan değil) ile iyice yıkanmalıdır.
 20. İlaç hazırlanması ve ilaçlama sonrasındaki temizlik için kullanılan ilaçlı su rastgele dökülmemelidir.
 21. İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımları bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
 22. Bunlar ve benzeri önlemlere gereken titizlik gösterildiğinde ilaçların olumsuzlukları en aza indirildiğinden zehirlenmelerin de önüne geçilmiş olur.
 23. Pestisitler sadece gerek duyulduğunda, tavsiye edilen doz ve uygulama zamanlarında kullanılmalıdır.
 24. Kimyasalın ürün ve hayvanlardaki kalıntı oranlarının kanunlarda belirtilen miktarı aşmaması gerekir.
 25. Hangi pestisitlerin karışabilir olduğu dikkate alınmalıdır.
 26. Emniyetli pestisit kullanımı için genel kurallar bilinmelidir. Kullanılan pestisitin tarihi, zamanı, yeri, ve miktarı devamlı kayıt altında tutulmalıdır.
 27. Uygulayıcı, kesinlikle çocuklar olmamalıdır.
 28. Sprey materyallerinin deri ve giysilere dökülmesinden kaçınılır. Böyle bir kaza meydana gelirse, hemen sabun ve su ile yıkanır.
 29. Uygulamadan önce çevre güvenliği sağlanmalıdır. Bu amaçla çocuklar ve evcil hayvanlar uzaklaştırılmalıdır.
 30. Uygulama sahasına yakın olan arıcılar uyarılır ve arı kovanları koruma altına alınır.
 31. Uygulama yapılacak alanın görülebilecek yerine uyarıcı levha asılır.
 32. Pestisit uygulaması bittikten sonra banyo yapılır ve elbiseler değiştirilir. Giyilen elbiseler, pestisit uygulamasından sonra ayrı olarak yıkanır ve yıkanıncaya kadar diğer elbiselerden farklı yerlerde tutulur. Bu tür elbiseleri yıkarken de çok dikkatli olunmalıdır.

 

Fungisitler, insektisitler, akarisitler, bitki gelişim düzenleyicileri, herbisitler ve yapıştırıcılar gibi bir çok ürünü içermektedir. Özellikle bu ürünlerin dozu kullanım zamanı etki süresi gibi bir çok bilgi prespektüste (kullanım klavuzu) bulunmakla birlikte tarlanın büyüklüğü, bitki sıklığı, zararlının bulunduğu dönem, ilaçlamayı gerektirecek zararlı miktarının tespiti ve hava koşulları gibi faktörler ilaçlamanın doğru yapılmasını etkileyen bazı faktörlerdir. Bunların yanında yeni nesil ilaçlar (fungisitler, insektisitler, akarisitler ve bitki gelişim düzenleyicileri) aynı anda ilaçlama tankıyla verilebilmeleri işçiliği ve maliyeti düşürmektedir. Şifamız Tarım olarak zirai ilaç konusunda farklı alternatifleri (etken madde ve fiyat) müşterilerimiz açısından en uygun olanı sunmaktayız. 

 

Müşterilerimiz gayet iyi bilir bitki hastalandıktan sonra tedavi etmek daha maliyetlidir. Şifamız tarım olarak önceliğimiz bitkinin hasat dönemine kadar zarara uğramadan zararlılara karşı korunmasını sağlamaktır. Bu iş sanıldığının aksine toprak seçimi, sulama yöntemleri, iklim, tohum veya fidan seçimiyle başlar. Bu sebeple bölgeyi ve ürünü tanıyan kadrolarımızla müşterilerimizin zararlyla karşılaştığı yani ilaca ihtiyacı olduğu zaman değil işin başında yanında olmaya çalışırki bir kısım genel hatalar tekrarlanmasın.